Manipulācijas kods Manipulācijas nosaukums Cenas, Euro
  Pirmreizēja vizīte iekļaujot tikai: funkcionālo izmeklēšanu, terapeitiska plāna izstrādāšanu 30 minūtes 16,00
  Pirmreizēja vizīte ar ārstēšanu 16,00 + manipulācijas cena
55072 Pacienta funkcionāla izmeklēšana 7,50
55073 Individuāla rehabilitācijas plāna izstrādāšana 6,40
55074 Pacienta piederīgo apmācība vienu reizi ārstēšanās kursa laikā  12,00
55075 Individuāls fizioterapeita darbs, apmācot pacientu kompensatoro ierīču lietošanā (20 minūtes) 8,00
55078 Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t. sk. ar muguras smadzeņu bojājumiem (60 minūtes) 18,00
55080 Individuāls fizioterapeita, darbs ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām (60 minūtes) 18,00
55081 Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu pēc saslimšanu ķirurģiskas ārstēšanas (30 minūtes) 9,50
55083 Individuāls fizioterapeita darbs ar pulmonoloģisku pacientu (30 minūtes) 9,50
55084 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējošā režīmā (30 minūtes) 9,50
55087 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējoši - trenējošā režīmā (45 minūtes) 13,00
55088 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu trenējošā režīmā (60 minūtes) 18,00
55089 Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar iekšķīgām slimībām (40 minūtes) 12,00
55090 Individuāls fizioterapeita darbs ar slimnieka ar apdeguma sekām (60 minūtes) 19,00
55091 Individuāls fizioterapeita darbs ar psihiatrisku pacientu (60 minūtes) 16,00
55093 Individuāls fizioterapeita, veicot posturālu drenāžu, masāžu, dinamiskus elpošanas vingrinājumus (30 minūtes) 10,00
55094 Individuāls fizioterapeita ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, veicot masāžu (30 minūtes) 10,00
55095 Pozicionēšana 30 minūtes 10,00
  Teipošana atkarība no teipa garuma, teipošanas sarežģītības pakāpes un laika 4-10
  Vispārēja masāža 60-90 minūtes 17,50 - 30