FITNESA / Veselības sporta pakalpojumi

Abonements vienam mēnesim

Rīta nodarbības grupā 

Jebkurā iestādes darbā laikā

Nodarbību skaits mēnesī

Cenas, euro

Cenas, euro

4x 28,00 30,00
8x 45,00 50,00
12x 55,00 60,00
Neierobežots apmeklējumu skaits 70,00 70,00